SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
Školní 416, 739 91 Jablunkov
Moravskoslezský automobilový klastr inicioval vytvoření vzdělávacích modulů AUTO ACADEMY pro střední školy na základě požadavků moderního průmyslu na absolventy těchto škol v pěti oblastech: Štíhlé procesy, Logistika, Inovace, Leadership a Projektové řízení.
Účelem těchto modulů je rozvíjet klíčové kompetence studentů technických středních škol a jejich připravenost pro moderní průmysl tak, aby jejich integrace do pracovního procesu byla co nejrychlejší.
K tomuto účelu byly vytvořeny výukové materiály, na jejichž přípravě se podíleli špičkoví odborníci z průmyslových podniků, vzdělávacích agentur a také sami pedagogové.
Vzdělávací materiály jsou doplněny případovými studiemi, praktickými ukázkami a interaktivními hrami.
Na naší škole se tato oblast vyučuje u maturitního oboru Doprava a logistika v předmětu Výroba a logistika. Rovněž je tento učební blok zařazen do profilové části ústní maturitní zkoušky.
Všechna práva na obsah těchto stránek jsou vyhrazená provozovatelem.