SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
Školní 416, 739 91 Jablunkov
Rychlá navigace webem: Hlavní stránkaNabídka oborů ⚯ Výpočetní technika pro průmysl
Kód oboru: 18-20-M/01 - Informační technologie
Absolvent se uplatní jako technik informačních technologií, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj. především v těchto oblastech: návrhy a realizace hardwarového řešení odpovídajících účelu nasazení, informačních technologií z hlediska hardwaru, programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení, instalace a správa aplikačního softwaru, instalace a správa operačních systémů, návrhy, realizace a administrace sítí, kvalifikovaný prodej prostředků informačních technologií včetně poradenství, obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků informačních technologií.
Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které mu umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Vytvoří si základní přehled o elektrotechnice. Seznámí se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučí se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získá dovednosti v oblasti programování. Naučí se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojí si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučí se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využije při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
CO VÁM PŘI STUDIU OBORU NABÍZÍME?
4-letý maturitní obor s podporou největšího severoevropského dodavatele IT služeb TIETO
zaměření na CAD systémy s využitím v podnikové praxi
základy navrhování, sestavování a údržby hardwaru
práci s aplikačním programovým vybavením
navrhování, realizace a administrace počítačových sítí
vytváření počítačových programů, webových stránek a práci s databázemi
NABÍZÍME výraznou slevu na řidičský průkaz skupiny B
UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ
v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech v průmyslových podnicích
jako informační technik, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, operačních systémů a počítačových sítí
absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka
obor bude zapsán do rejstříku škol v prosinci 2019
STÁHNĚTE SI PŘILOŽENÉ SOUBORY
Všechna práva na obsah těchto stránek jsou vyhrazená provozovatelem.