SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
Školní 416, 739 91 Jablunkov
SOŠ a SOU Jablunkov v tomto školním roce zařadila do výuky svařovací metodu TIG (netavící se elektroda v inertním plynu). Výuka může probíhat i díky pomoci firmy Berndorf Bäderbau, která škole poskytla dvě svářečky pro tuto metodu. Nám už stačilo jen dokoupit tři další. První zkoušky ve svařování proběhly v prosinci loňského roku. Další budou následovat letos v lednu.
Mimoto žáci opravárenských oborů mají možnost získat profesní průkazy i z dalších tří metod: svařování elektrickým obloukem, svařování plamenem a svařování CO (tavící se elektroda v aktivním plynu).
Všechna práva na obsah těchto stránek jsou vyhrazená provozovatelem.