SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
Školní 416, 739 91 Jablunkov
Rychlá navigace webem: Hlavní stránka ⚯ O naší škole
Středoškolské vzdělávání na Jablunkovsku má již dlouholetou tradici. Současná podoba středoškolského zaměření se na škole s drobnými úpravami drží již 60 let. Prvním ředitelem školy byl jmenován Ing. František Sikora z Českého Těšína. Učitelský sbor se skládal z kmenových učitelů odborných předmětů s příslušnou kvalifikací, externích učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů a z mistrů odborného výcviku.
VÝZNAMNÉ MILNÍKY STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V JABLUNKOVĚ:
1. září 1959 byla v Jablunkově zřízena Učňovská škola zemědělská s českým a polským jazykem vyučovacím.
Zřízením této školy byl pověřen Jiří Drahoš, tehdejší ředitel zvláštní školy.
V roce 1961 byla dosavadní učňovská škola reformována na Zemědělské odborné učiliště.
V roce 1970 bylo učiliště přemístěno do budovy bývalého gymnázia na ulici Školní, čp. 416.
Rozvoj mechanizace zemědělské výroby si na začátku 80. let vyžádal zřízení nového učebního oboru, Opravář zemědělských strojů.
1. září 1981 bylo učiliště reorganizováno na Střední odborné učiliště zemědělské. Školu v té době navštěvovalo 186 žáků.
První maturanti opustili školu ve školním roce 1995/96.
Ve školním roce 1994/95 byl otevřen první ročník nástavbového studia v počtu jedné třídy.
Nejdříve se jednalo se o obory Podnikání v oboru strojírenství a Podnikání v oboru zemědělství, od následujícího roku pak došlo k upřesnění na Podnikání v oborech obchodu a služeb.
PROČ STUDOVAT V JABLUNKOVĚ
Snažíme se o individuální přístup ke studentům, problémy řešíme a nezavíráme před nimi oči!
Naši absolventi jsou vysoce úspěšní při nástupu do prvního zaměstnání, s téměř 94% úspěšností.
Aby výuka byla pro studenty maximálním přínosem, do procesu zapojujeme profesionály z oborů.
Jablunkov je město s výbornou dopravní dostupností na česko-polsko-slovenském trojmezí.
Všechna práva na obsah těchto stránek jsou vyhrazená provozovatelem.