SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov
Školní 416, 739 91 Jablunkov
Rychlá navigace webem: Hlavní stránkaNabídka oborů ⚯ Ekonomika a firemní administrativa
Kód oboru: 63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
Ekonomika a firemní administrativa je moderní obor vzdělávání, kde se žáci během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.
Převažující ekonomické předměty jsou doplněny předmětem Výroba a logistika, který vychází z potřeb současné praxe průmyslových podniků.
Absolvent může pracovat v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích, rovněž jako referent ve státní správě, bankovní pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích.
CO VÁM PŘI STUDIU OBORU NABÍZÍME?
4-letý studijní obor s maturitou
zaměření na firemní administrativu, organizaci výroby a logistiku
ovládaní účetnictví a účetních programů
orientaci v obchodní korespondenci a psaní všemi deseti
znalost daňové problematiky a marketingu
výuku dvou světových jazyků a odborné kurzy
NABÍZÍME výraznou slevu na řidičský průkaz skupiny B
UPLATNĚNÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ
ekonomicko-administrativní pozice ve firmách, ve státní správě i v bankovnictví
v obchodním nebo personálním úseku organizací
v logistice a v organizací výroby podle požadavků automobilového průmyslu
absolvent je připraven pokračovat ve studiu na VŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka
STÁHNĚTE SI PŘILOŽENÉ SOUBORY
Všechna práva na obsah těchto stránek jsou vyhrazená provozovatelem.